Koffijberg

Privacybeleid

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Met het gebruik van Google Analytics verwerken wij met analytische cookies persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Wij vragen hiervoor NIET expliciet om uw toestemming, maar hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee voldoen we wat dit betreft aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)*.

Wij hebben de implicaties voor uw privacy beperkt door:

  • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten
  • Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP)
  • ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten
  • ‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten
  • de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen
  • te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-out aan te bieden

*Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan onze websitebezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van u als websitebezoeker. Wij verwerken met dit soort ‘onschuldige’ analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat wij ook op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeven te vragen. Meer informatie over deze richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Inspiratie

Instagram

Check ons Instagram account
Whatsapp logo